Privacy Policy

Privacy Verklaring – Uw persoonlijke gegevens

Audio-Technica Benelux BV (AT) respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Deze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens over kinderen. AT heeft een gegevens privacy manager aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezien op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens

Contact informatie

Audio-Technica Benelux b.v.
Company Registration Number: 01385176

Email adres: privacy@audio-technica.eu
Post adres: Kuiperbergweg 20, 1101 AG AMSTERDAM
Telefoon: 020 6972121

Waarom deze verklaring?

Met deze privacyverklaring laat wij u weten hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt en / of op een andere manier contact heeft met AT, het geeft ook uitleg over uw privacy rechten en hoe de wet u beschermt

Welke Persoonlijke Gegevens?

Persoonlijke gegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een persoon van waaruit die persoon kan worden geïdentificeerd. Het bevat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

We zijn fundamenteel een importeur en leverancier (groothandel) en verkrijgen als gevolg daarvan zelden persoonlijke informatie van eindklanten, onze betrokkenheid is over het algemeen beperkt tot het contact met en assisteren van voorraadhoudende bedrijven van onze producten, om algemene vragen te beantwoorden en ook om, garantie gerelateerde, kwesties te adresseren.

AT verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens door het gebruik van deze website door bezoekers, en door personen die zich breder bij ons betrokken zijn, ook wanneer u contact met ons opneemt via een webformulier, een nieuwsbrief ontvangt of contact met ons opneemt over onze producten (telefonisch of persoonlijk), zodat we u diensten kunnen verlenen en onze services kunnen uitvoeren

We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen die we als volgt hebben gegroepeerd:

 • Identiteit & Contact gegevens inclusief voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie, titel, adres, e-mail adres en telefoon nummers.
 • Financiële & Transactie Gegevens inclusief bank rekening en betaalkaart gegevens, betaal gegevens van en naar u.
 • Marketing & Communicatie Gegevens inclusief uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons, uw communicatie voorkeuren en het gebruik van deze website.
 • Technische Gegevens inclusief internetprotocol (IP) adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website
 • We verzamelen geen gevoelige of Speciale Categorie Persoonlijke Gegevens over u.

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

We gebruiken uw persoonlijke gegevens in de volgende situaties:

 • Waar we het nodig hebben om een contract, aangegaan met u of met een van onze voorraadhoudende afnemers, uit te voeren of te ondersteunen om onze producten te leveren.
 • Waar we moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting, specifiek met betrekking tot financiële administratie
 • We vertrouwen niet op toestemming als een wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken

We hebben hieronder, in een tabelopmaak, een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we van plan zijn om uw persoonlijke gegevens te gebruiken en van welke rechtsgrondslagen we afhankelijk zijn om dit te doen.

Doel/Activiteit Type gegevens Basis voor verwerking
1. Het verzamelen van informatie die nodig is om ons in staat te stellen u te identificeren en met u te communiceren via webaanvraag, e-mail of telefonisch verzoek
2. Betrokken zijn bij uw vraag met betrekking tot dealers, producten, levering (waar we direct leveren) of aan garantie gerelateerde zaken
(a) Identiteit en contact
(b) Financieel en transactioneel
(a) Uitvoering van een contract / contractueel recht of verplichting (bijvoorbeeld levering of garantie gerelateerd) met u.
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting inclusief BTW en financiële archivering.
(c) Ons legitieme belang bij het genereren van verkoop van onze producten en het assisteren van klanten, bijvoorbeeld door u te helpen bij het vinden van voorraadhoudende bedrijven
3. Behandelen van garantie-, opknap- en reparatiekwesties, inclusief betalingen, vergoedingen en kosten (beperkt tot extra kosten rond reparatie en beperkt buiten garantie-afspraken). (a) Identiteit en contact
(b) Financieel en transactioneel
(a) Uitvoering van een contract met u en ontvangen van betaling.
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting inclusief BTW en financiële archivering.
(c) Ons legitieme belang bij het onderhouden van klantbetrokkenheid en het zorgen voor productondersteuning en het assisteren van eindafnemers
4. Onze relatie beheren met potentiële handels- en eindklanten die misschien meer willen weten over onze producten en service:
(a) het verstrekken van nieuwsbrieven, brochures en andere informatie over producten en winkels;
(b) U op de hoogte brengen van wijzigingen in onze voorwaarden of privacybeleid;
(c) Ons bezighouden met feedback van de klanten
(a) Identiteit en contact
(b) Marketing en Communicatie
(a) Uitvoering van een contract met u
(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te voorzien in direct marketing en om ons legitieme belang bij het up-to-date houden van onze gegevens en om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)
5. Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beveiligen (inclusief probleemoplossing, data-analyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens). (a) Identiteit en contact
(b) Technisch
(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van onze activiteiten, het leveren van administratie en IT-services, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering).
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting..
6. Om relevante website-inhoud en advertenties te maken en de effectiviteit van de advertenties die we leveren te meten of te begrijpen. (a) Identiteit en contact
(b) Marketing en Communicatie
(c) Technisch
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten / diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om onze activiteiten te laten groeien en om onze marketingstrategie te bepalen).
7. Data-analyse gebruiken om onze website, producten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren. (a) Technisch
(b) Marketing en Communicatie
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website actueel en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te bepalen ).
8. Om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die mogelijk interessant voor u zijn. (a) Identiteit & Contact
(b) Marketing en Communicatie
(c) Technisch
(a) Uitvoering van een contract met u.
(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (als we onze producten / diensten ontwikkelen en onze activiteiten laten groeien).

Marketing

Onze communicatie met betrekking tot vragen omtrent de levering, service of garantie staat los van onze marketing activiteiten.

U kunt marketingcommunicatie van ons ontvangen als u specifiek toestemming hebt gegeven om het te ontvangen of om informatie bij ons hebt gevraagd of producten of diensten van ons hebt gekocht en u niet heeft aangegeven deze niet te willen ontvangen. U kunt op elk gewenst moment aangeven dat wij niet langer gebruik mogen maken van uw persoonlijke gegevens voor marketing- en advertentie communicatie door contact met ons op te nemen via e-mail privacy@audio-technica.eu of telefonisch 020-6972121 of via de unsubscribe link die in elke e-mail die wij u sturen staat.

Marketing van derden

Voordat we uw persoonlijke gegevens, voor marketing doeleinden, delen met derden zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor vragen via de “opt-in” optie. We zullen er voor zorgen dat een dergelijk verzoek duidelijk en gemakkelijk te begrijpen is en u de controle heeft over het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Uw gegevens gebruiken voor een ander doeleind

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs aannemen dat we deze om een andere reden moeten gebruiken en dat de reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel.

Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de juridische basis, die ons daartoe in staat stelt, toelichten.

Delen van uw persoonlijke gegevens

We kunnen persoonlijke informatie delen met de volgende organisaties

 • Onze wederverkopers/dealers wanneer u ons vraagt om uw informatie aanvraag naar hen door te sturen. Normaal gesproken zullen wij u de gegevens van onze wederverkopers/dealers aan u verstrekken zodat u rechtstreeks met hen contact op kunt nemen.
 • Serviceproviders die optreden als verwerkers voor ons bedrijf die ons IT- en systeembeheer en zakelijke ondersteuningsdiensten bieden
 • Professionele adviseurs die optreden als verwerkers of gezamenlijke controleurs, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars die advies, bank-, juridische, verzekerings- en boekhouddiensten verlenen.
 • Belastingdienst & Douane, toezichthouders en andere autoriteiten die optreden als verwerkers of gezamenlijke controleurs en die ons bij wet verplicht hebben om informatie aan hen te verstrekken
 • Derden waar we voor kunnen kiezen om delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Als alternatief kunnen we andere bedrijven proberen te verwerven of met hen fuseren. Als er een verandering plaats vindt binnen ons bedrijf kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als in deze privacyverklaring staat vermeld

We eisen van alle externe partijen dat ze de veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze in overeenstemming met AVG/GDPR verordening behandelen. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

We zullen dit overzicht van tijd tot tijd bijwerken.

Internationale overdracht

Uw gegevens zullen niet worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Data beveiliging

We hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, op een ongeoorloofde manier gebruikt, geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt worden. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derde partijen die een die vanuit een zakelijk belang deze gegevens nodig hebben. Zij zullen uw persoonlijke gegevens alleen op onze instructies verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld voor het omgaan met vermoede inbreuk op persoonlijke gegevens en zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte stellen van een schending als dit wettelijk verplicht is.

Gegevens bewaarbeleid

Hoe lang worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt/bewaard

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor zolang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we deze hebben verzameld, inclusief en met het oog op het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens en de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

Volgens de wet moeten we, voor belastingdoeleinden, basisinformatie (inclusief sommige contact- identiteits- financiële- en transactiegegevens) over transacties met klanten behouden met betrekking tot het repareren en modificeren gedurende zeven jaar. Anders worden de persoonlijke gegevens die we verzamelen gewoonlijk 3 jaar of minder bewaard, zodat we uw vragen die verband houden met garantie kunnen beheren en beantwooorden.

Uw wettelijke rechten

Onder bepaalde omstandigheden heeft u recht op gegevensbeschermingswetgeving met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Zie hieronder voor meer informatie over deze rechten.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op privacy@audio-technica.eu

Normaal gesproken zijn er geen kosten

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of overdreven is. Als alternatief kunnen we onder deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen

Wat we nodig kunnen hebben van u

Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die er geen recht op hebben om het te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om verdere informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

Tijdslimiet om te reageren

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer duren dan een maand, bijvoorbeeld als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of als u een aantal verzoeken hebt gedaan. In dit geval zullen we u binnen een maand na uw klacht op de hoogte stellen, u op de hoogte houden en binnen maximaal twee maanden reageren.

U heeft het recht op:

Verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens (algemeen bekend als een “toegangsverzoek voor een persoon”). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en controleren of we deze op rechtmatige wijze verwerken

Verzoek om correctie van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die we over u hebben, corrigeren, hoewel we mogelijk de juistheid moeten verifiëren van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt.

Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen als er geen goede reden is om deze verder te verwerken. U heeft ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen wanneer u uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder), waar we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of waar we uw persoonlijke gegevens, om te voldoen aan de lokale wetgeving, moeten wissen. Houd er echter rekening mee dat we om specifieke juridische redenen niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen. Wij zullen dit op het moment van uw aanvraag laten weten.

Bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens terwijl we uitgaan van een legitiem belang (of die van een derde partij) maar er is iets aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond of omdat u vindt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U heeft het recht om bezwaar aan te tekenen waar wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die uw rechten en vrijheden schendt.

Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de volgende scenario’s op te schorten: (a) als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is maar u niet wilt dat wij het wissen; (c) waar u ons nodig heeft om de gegevens te bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten verifiëren of we legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.

overdracht van uw persoonlijke gegevens naar u of naar een derde partij. Wij zullen u, of een, door u gekozen derde partij, uw persoonlijke gegevens verstrekken in een gestructureerd, veel gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming heeft gegeven om te gebruiken of waar de informatie die we hebben gebruikt om een contract met u te sluiten.

Intrekken van uw toestemming op elk moment we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken. Geeft u niet uw toestemming dan heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van het gebruik van uw gegevens voor u heeft aangeven niet in te stemmen met het recht op gebruik van uw persoonlijke gegevens Als u uw toestemming intrekt, zijn we mogelijk niet in staat om bepaalde producten of diensten aan u te leveren. We zullen u adviseren als dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Klachten

U hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoons gegevens de toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens (www.ico.org.uk) We willen u graag helpen met eventuele vragen die u zou kunnen hebben, dus neem bij vragen in de eerste instantie contact opneemt met onze data privacy manager: privacy@audio-technica.eu tel.020-6972121